Centrum Pomocy Rodziny

Spotkanie z p. dyrektor Haliną Ilnicką z Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Prelekcja dotyczyła pracy Centrum.. Zapoznała z obszarami działań…