Warsztaty

Centrum Pomocy Rodziny

Spotkanie z p. dyrektor Haliną Ilnicką z Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu.

Prelekcja dotyczyła pracy Centrum.. Zapoznała z obszarami działań dotyczącymi profilaktyki, integracji i aktywizacji społecznej, edukacji i wychowania. Udzieliła informacji o rodzinach zastępczych i adopcji.