Pozostałe / Projekty, granty

Moje miejsce na ziemi

Żyć barwnie z uśmiechem i pasją, ja się nie starzeję, ja się rozwijam to tytuł zadania realizowanego w programie „Moje miejsce na Ziemi”.

Projekt był odpowiedzią na potrzeby członkiń klubu, których łączą wspólne zainteresowania i dla których przejście na emeryturę to nie koniec aktywności, a czas odkrywania nowych pasji.

Swoje pasje rozwijały uczestnicząc w warsztatach.

Według ustalonego planu odbywały się zaplanowane warsztaty:

  • teatralne,
  • muzyczno – taneczne,
  • plastyczno -florystyczne,  
  • sportowo –rekreacyjne.

Zadanie realizowane było w dwóch etapach.

Pierwszym etapem była organizacja tematycznych warsztatów, zajęcia odbywały  w okresie listopad 2021 – czerwiec 2022   

Drugi etap to wydarzenie kulturalne  – Zabawa po polsku czyli klubowy koncert „Izis” (Inteligentny Związek Idealnej Starości) podsumowało projekt, zostało zaprezentowane społeczności bogatyńskiej.  Rezultatem naszego działania była prezentacja naszego miejsca na ziemi.

Bogatynia –moje miasto – przygotowanie wystawy dla społeczności bogatyńskiej to efekt pracy na warsztatach plastycznych Panie przygotowały również prace w dowolnych technikach, nauczyły się tworzyć kompozycje kwiatowe, tworzyły ozdoby okolicznościowe, przygotowywały dekoracje na uroczystości klubowe: Dzień Kobiet, Moja mała Ojczyzna i prezentacja własnej twórczości.

Programy kabaretowe to efekt pracy na warsztatach teatralnych – odkrywamy talenty.

Śpiewać każdy może i rozbudzanie pasji muzycznych to efekt pracy na warsztatach muzycznych. Na zajęciach panie przygotowały repertuar piosenek z okazji: Dnia Kobiet, Wielkanocy, piosenek popularnych.

Połączenie aktywności ruchowej oraz tańce integracyjne korzystnie wpływały na nasze ciało i umysł na zajęciach sportowo – rekreacyjnych.

Rezultatem działań klubu było wypracowanie form wspólnej działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowo rekreacyjnej, zmobilizowanie społeczności do podejmowania wspólnych działań, kultywowanie tradycji, nabycie umiejętności teatralnych, muzycznych, tanecznych i plastycznych, radość przyjemność z twórczej pracy to zakładane rezultaty projektu, które udało się zrealizować.

Pojawiły się dodatkowe rezultaty. Zespól wokalno – muzyczny zajął III miejsce w projekcie – „Maj Kultura” – przegląd piosenki patriotycznej realizowanym w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, zespół teatralny wystąpił z programem kabaretowym dla społeczności bogatyńskiej.

Największy sukces projektu to chęć uczestniczenia w spotkaniach członkiń klubu, współpraca ze środowiskiem lokalnym. Działania podczas projektu pozwoliły na odkrycie talentów wśród członkiń klubu. Uczestniczki wykazały chęć kontynuowania działań, satysfakcja z  własnych dokonań zainspirowała do nowych pomysłów na warsztaty i zajęcia.

Realizując projekt: „Żyć barwnie z uśmiechem i pasją, ja się nie starzeję, ja się rozwijam” członkinie udowodniły, że jesień życia może być kreatywna i twórcza.