Zabawa z językiem polskim

IX Bogatyńskie Dyktando dla Dorosłych

Zaproszenie do zabawy z językiem polskim

IX Bogatyński Konkurs Ortograficzny

Dyktando dla Dorosłych

O „Złoty Kałamarz” Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

25 listopada 2017r.
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury
W dniu konkursu należy wypełnić kartę zgłoszenia
rejestracja godz. 10:30 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.
Regulamin Konkursu Ortograficznego na stronie internetowej Organizatorów:
http://www.klubizis.cba.pl    Klub Nauczycielski Izis w Bogatyni
http;//www.bok.art.pl           Bogatyński Ośrodek Kultury
http://www.bogatynia.naszabiblioteka.com    Biblioteka Publiczna w Bogatyni
http://www.bogatynia.pl      Urząd Miasta i  Gminy Bogatynia

 

Regulamin IX Bogatyńskiego Dyktanda dla Dorosłych

o ”Złoty Kałamarz „ Burmistrza  Miasta i Gminy Bogatynia

 

I Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Klub Nauczycielski” Izis” , Bogatyński Ośrodek Kultury i Biblioteka  Publiczna w Bogatyni.

Patronat honorowy obejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

 1. Zasady uczestnictwa
 1. Dyktando odbędzie się w kategorii wiekowej od 18 roku życia.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa wypełniając kartę zgłoszenia do konkursu, w dniu konkursu –rejestracja godz. 10:30 – 11:00

 1. Zgłaszający się są zobowiązani do podania swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres, zawód.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych.
 3. Udział w dyktandzie jest bezpłatny.
 4. W dyktandzie nie mogą brać udziału poloniści.

 

III. Przebieg konkursu

 1. Dyktando o Złoty Kałamarz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia odbędzie się  dnia 25 listopada 2017 r. w sali widowiskowej  Bogatyńskiego  Ośrodka Kultury.

Godz. 10:30 – 11:00 rejestracja uczestników

Godz. 11:00 – piszemy dyktando

Godz.  11:30 – program artystyczny

Godz. 13:00  – ogłoszenie wyników

 1. Prace poszczególnych osób będą kodowane, przed wejściem każda z osób wylosuje kartę z kodem.
 2. Organizatorzy gwarantują pełną dyskrecję napisanych dyktand.
 3. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych.
 4. Nie zastosowanie się do zasad regulaminu objętych punktem 4. wpływa na dyskwalifikację piszącego.
 5. Do pisania dyktanda należy używać wyłącznie czarnych długopisów.
 6. Dyktanda nie wolno pisać „ literami drukowanymi”.
 7. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.
 8. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.
 9. Ocenie będzie podlegać także interpunkcja.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników.
 11. Ogłoszenie wyników będzie tego samego dnia po sprawdzeniu prac konkursowych.
 12. Ewentualna dogrywka odbędzie się w tym samym dniu, wgląd do własnych prac będzie możliwy po ogłoszeniu wyników.

IV Nagrody

 1. Spośród uczestników wyłoniony zostanie  Bogatyński Mistrz Ortografii.
 2. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie Złoty Kałamarz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia oraz tytuł Bogatyńskiego Mistrza Ortografii.
 3. Bogatyński I Wicemistrz Ortografii – Srebrny Kałamarz i Bogatyński II Wicemistrz Ortografii – Brązowy Kałamarz.
 4. Wyróżnieni, nagrody niespodzianki, wszyscy – okolicznościowe dyplomy.
 5. Nagrody zostaną wręczone po sprawdzeniu prac i ewentualnej dogrywce tego samego dnia.

V Postanowienia końcowe

 1. Udział w dyktandzie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skracania, przedłużania, unieważniania dyktanda .
 3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *