Projekty, granty / Zabawa z językiem polskim

Zaproszenie do zabawy z językiem polskim

Regulamin
XIII Bogatyńskiego Dyktanda dla Dorosłych
o ”Złoty Kałamarz„ Burmistrza  Miasta i Gminy Bogatynia

 pisanego z bohaterami Aleksandra Fredry w rocznicę 230 urodzin.

I. Organizatorzy

 1. Organizatorem konkursu jest Klub Nauczycielski ”Izis” , Bogatyński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Bogatyni.
 2. Patronat honorowy obejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.

II. Zasady uczestnictwa

 1. Dyktando odbędzie się w kategorii wiekowej od 18 roku życia.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa wypełniając kartę zgłoszenia do konkursu, w dniu konkursu – rejestracja godz. 10:30 – 11:00.
 3. Zgłaszający się są zobowiązani do podania swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres, zawód.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych.
 5. Udział w dyktandzie jest bezpłatny.
 6. W dyktandzie nie mogą brać udziału poloniści.

III. Przebieg konkursu

 1. Dyktando o Złoty Kałamarz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia odbędzie się  dnia 25 listopada 2023 r. w sali widowiskowej  Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
  Godz. 10:30 – 11:00 rejestracja uczestników.

Godz. 11:00 – piszemy dyktando.

Godz. 11:30 – program artystyczny. Bawimy się z Aleksandrem Fredrą, bo i śmiech niekiedy może być nauką. Spektakl teatralny – Grajmy Fredrę.

Godz. 13:00 – ogłoszenie wyników.

2. Prace poszczególnych osób będą kodowane, przed wejściem każda z osób wylosuje kartę z kodem.

3. Organizatorzy gwarantują pełną dyskrecję napisanych dyktand.

4. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych.

5. Nie zastosowanie się do zasad regulaminu objętych punktem 3. wpływa na dyskwalifikację piszącego.

6. Do pisania dyktanda należy używać wyłącznie czarnych długopisów.

 1. Dyktanda nie wolno pisać „ literami drukowanymi”.
 2. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.
 3. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.
 4. Ocenie będzie podlegać także interpunkcja.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników.
 6. Ogłoszenie wyników będzie tego samego dnia po sprawdzeniu prac konkursowych.
 7. Ewentualna dogrywka odbędzie się w tym samym dniu, wgląd do własnych prac będzie możliwy po ogłoszeniu wyników.

IV. Nagrody

 1. Spośród uczestników wyłoniony zostanie Bogatyński Mistrz Ortografii.
 2. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie Złoty Kałamarz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia oraz tytuł Bogatyńskiego Mistrza Ortografii.
 3. Bogatyński I Wicemistrz Ortografii – Srebrny Kałamarz i Bogatyński II Wicemistrz Ortografii – Brązowy Kałamarz.
 4. Wyróżnieni – nagrody niespodzianki, wszyscy – okolicznościowe dyplomy.
 5. Nagrody zostaną wręczone po sprawdzeniu prac i ewentualnej dogrywce tego samego dnia.

V. Postanowienia końcowe

 1. Udział w dyktandzie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skracania, przedłużania, unieważniania dyktanda .
 3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.