Pozostałe

Poetyckie warsztaty kulinarne

21.09.2021 r. odbyło się w bibliotece  kolejne spotkanie pt. „Poetyckie warsztaty kulinarne” w ramach projektu realizowanego wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Bogatyni z okazji 100. Rocznicy urodzin Tadeusza Różewicza.

Uczestniczki spotkania wysłuchały fragmentów jego utworów  obnażających ludzkie słabości – dotyczących jedzenia i  biesiadowania. Czytane teksty zaczerpnięto m.in. z: „ Kartoteki”, „Białego małżeństwa”, „Przygotowania do wieczoru autorskiego”.

Spotkanie przebiegło w miłej, wesołej i przewrotnej atmosferze przy tłustych pączkach.