Zabawa z językiem polskim

X Bogatyńskie Dyktando dla Dorosłych

Informacja  o bogatyńskim dyktandzie 2018 r.

Zabawa z językiem polskim

 Jubileuszowo i patriotycznie to tytuł X Bogatyńskiego Dyktando dla Dorosłych o ‘Złoty Kałamarz” Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

24 listopada 2018 r. w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył się Konkurs Orograficzny –Dyktando dla Dorosłych. Niektórzy z uczestników pisali dyktando po raz dziesiąty. Możemy więc mówić  o pasjonatach ortograficznych , zdrowej rywalizacji i dobrej zabawie z językiem polskim. W konkursie wzięło udział 46 osób. Wśród uczestników znaczną grupę stanowili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Barbary w Bogatyni.

 

Bogatyńskim Mistrzem Ortografii i Złoty Kałamarz otrzymała Iwona Józefowicz.

I wicemistrzem i  Srebrny Kałamarz otrzymał  Arkadiusz Kameduła

II wicemistrzem i Brązowy Kałamarz otrzymał  Jerzy Stachyra

Wyróżnienia:

Remigiusz  Miaskiewicz, Krzysztof Bieńkowski, Karolina Wojciechowska, Anna  Kazimierska, Ewelina Chmielewska, Dorota Szwedo, Zdzisława Kluczyk.

Nagrody, w imieniu Burmistrza Wojciecha Błasiaka wręczyła Zastępca Burmistrza Bożena Wojciechowska. Pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu, podziękowała organizatorom.

Tekst dyktanda przygotowała Wanda Miłopolska – Trojanowska, a przeczytała Sylwia Sułkowska.

Dyktanda sprawdzała komisja w składzie:  Marta Brożyna, Anna Brożek, Grażyna Kołodziejczuk, Marta Pędrak, Ewa Rega, Jadwiga Wagner, Ewa Tęcza, przewodnicząca Sylwia Sułkowska.

 Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Dodatkowo wśród uczestników, rozlosowano kilka książek.

Nagrody ufundowali: Burmistrz Miasta  i Gminy Bogatynia, Gminny Zarząd Mienia Komunalnego, radny Tomasz Tracz, Stowarzyszenie Silne Kobiety, Bogatyński Ośrodek Kultury, Klub Nauczycielski „Izis”

 W programie artystycznym wystąpiły zespoły:  Yamajka, zespół taneczny i zespół wokalno–instrumentalny  Klubu Nauczycielskiego „Izis”.

Prezes Klubu Nauczycielskiego „Izis” Wanda Miłopolska –Trojanowska podziękowała Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia, pracownikom urzędu, sponsorom, komisji konkursowej, pracownikom Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, koleżankom z klubu, zespołom artystyczny, wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej ortograficznej imprezy. Gratulacje dla uczestników konkursu.

 

Dyktando 2018 r.

Jubileuszowo i patriotycznie

Już po raz dziesiąty piszemy bogatyńskie dyktando. Jest to dyktando jubileuszowe, przypadające w roku ważnych wydarzeń dziejowych. Dziesięcioletnia tradycja konkursu ortograficznego każe nam spojrzeć wstecz i zacytować niebłahe pułapki ortograficzne.

Prawdopodobnie do najtrudniejszych dziwolągów ortograficznych należały: gomółka żółtego sera, płocha szczeżuja ,,wynurzył się nurzyk, kilka jeży i żmii, olbrzymia haubica, mieszanki białodrzewia i pszenżyta, trzódka piegży. Ortograficznym hobby stały się: jaskółki i kukułki, pustułki i gżegżółki.

Zabrzmiało jubileuszowo, a teraz niech będzie patriotycznie. Każdy Polak wie, że po zrzuceniu jarzma niewoli niełatwa była droga do wolnej Polski.

W stulecie Niepodległej spróbujmy ortograficznie odkryć karty historii.  Żołnierz, artysta i naukowiec, czyli Piłsudski, Paderewski i Dmowski są uważani za ojców rodzącej się w 1918r. II Rzeczpospolitej. Przyjrzyjmy się ich portretom.

Józef Piłsudski – żołnierz, polityk, antycarski rewolucjonista, rozważny przywódca z niebudzącą wątpliwości charyzmą, założyciel Legionów Polskich, ojciec niepodległej Polski i niepokonany wódz narodu, twórca i realizator idei legionowej, bezsprzecznie wielki Polak, Marszałek Polski.

Roman Dmowski – warszawiak, mąż stanu, architekt odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej, twórca nowoczesnej polskiej myśli narodowej, adwersarz polityczny Piłsudskiego, znany z nietuzinkowego i wysublimowanego poczucia humoru, dowcipny mówca.

Ignacy Jan Paderewski – wirtuoz fortepianu, zagorzały patriota, filantrop, poliglota, charyzmatyczny obieżyświat, hojnie obdarzony talentem muzycznym, premier rządu odrodzonej Rzeczpospolitej. Otrzymał Krzyż Wielki Legii Honorowej , Order Orła Białego. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari.

11 listopada to arcyważne święto, jest niebłahą okazją do dumy i satysfakcji. Ze wszech miar słusznym wydaje się utrwalanie pamięci o bezprzykładnym męstwie bohaterów walk narodowowyzwoleńczych, zdających egzamin z powinności wobec Ojczyzny.

 

 

Regulamin

Zaproszenie do zabawy z językiem polskim

X Bogatyński Konkurs Ortograficzny
Dyktando dla Dorosłych

24 listopada 2018r.
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

W dniu konkursu należy wypełnić kartę zgłoszenia
rejestracja godz. 10:30 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.

Regulamin Konkursu Ortograficznego na stronie internetowej Organizatorów:
http://www.klubizis.cba.pl Klub Nauczycielski Izis w Bogatyni
http;//www.bok.art.pl Bogatyński Ośrodek Kultury
http://www.bogatynia.naszabiblioteka.com Biblioteka Publiczna w Bogatyni
http://www.bogatynia.pl Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Regulamin X Bogatyńskiego Dyktanda dla Dorosłych

I. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Klub Nauczycielski” Izis” , Bogatyński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Bogatyni.

II. Zasady uczestnictwa

Dyktando odbędzie się w kategorii wiekowej od 18 roku życia.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa wypełniając kartę zgłoszenia do konkursu, w dniu konkursu –rejestracja godz. 10:30 – 11:00.

Zgłaszający się są zobowiązani do podania swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres, zawód.
Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych.
Udział w dyktandzie jest bezpłatny.
W dyktandzie nie mogą brać udziału poloniści.

III. Przebieg konkursu

Dyktando odbędzie się dnia 24 listopada 2018 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
Godz. 10:30 – 11:00 rejestracja uczestników.

Godz. 11:00 – piszemy dyktando.

Godz. 11:30 – program artystyczny.

Godz. 13:00 – ogłoszenie wyników.

 1. Prace poszczególnych osób będą kodowane, przed wejściem każda z osób wylosuje kartę z kodem.
 2. Organizatorzy gwarantują pełną dyskrecję napisanych dyktand.
 3. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych.
 4. Nie zastosowanie się do zasad regulaminu objętych punktem 3. wpływa na dyskwalifikację piszącego.
 5. Do pisania dyktanda należy używać wyłącznie czarnych długopisów.
 6. Dyktanda nie wolno pisać „ literami drukowanymi”.
 7. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.
 8. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.
 9. Ocenie będzie podlegać także interpunkcja.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników.
 11. Ogłoszenie wyników będzie tego samego dnia po sprawdzeniu prac konkursowych.
 12. Ewentualna dogrywka odbędzie się w tym samym dniu, wgląd do własnych prac będzie możliwy po ogłoszeniu wyników.

IV. Nagrody

Spośród uczestników wyłoniony zostanie Mistrz Ortografii.
Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie tytuł Bogatyńskiego Mistrza Ortografii.
Zdobycie drugiego i trzeciego miejsca gwarantuje tytuł: I Wicemistrza Ortografii i II Wicemistrza Ortografii.
Przewidziane są również wyróżnienia, nagrody niespodzianki i okolicznościowe dyplomy.
Nagrody zostaną wręczone po sprawdzeniu prac i ewentualnej dogrywce tego samego dnia.

V. Postanowienia końcowe

Udział w dyktandzie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skracania, przedłużania, unieważniania dyktanda .
Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.