Pozostałe

Gratulacje i wyrazy uznania

Gratulacje i wyrazy uznania na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni

30 maja 2018 r. Panie z zespołu wokalnego uczestniczyły w sesji Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Andrzej Grzmielewicz złożył gratulacje i wyrazy uznania za zdobycie I miejsca w Otwartym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Bogatyni w kategorii grup wokalno –instrumentalnych. W treści podziękowania:

Dziękujemy za poświęcony czas, za ogromne zaangażowanie w życie kulturalne naszej gminy, a także za życzliwość i serdeczność wobec społeczności. Dziękujemy za przekazywanie wartości patriotycznych, za krzewienie kultury języka polskiego oraz za wieloletnią działalność na wielu płaszczyznach sprzyjających rozwojowi naszej Gminy.

Życzymy wytrwałości i determinacji, aby nie zabrakło Paniom siły i wiary, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech aktywność społeczna będzie dla Pań powodem do dumy, radości i źródłem satysfakcji. Życzymy zdrowia, radości i szczęścia na każdy dzień.

Z wyrazami szacunku i uznania

Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Peremicki,
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia –Andrzej Grzmielewicz

Podziękowania w imieniu zespołu wokalnego „Izis” złożyła Wanda Trojanowska –prezes klubu. Prezentując dorobek klubu podkreśliła bogaty repertuar zespołu, który przygotowuje programy artystyczne z okazji różnych uroczystości klubowych i środowiskowych. W tym roku, w 100 –lecie Niepodległości Polski klub realizuje projekt: Barwy, zapachy i smaki Ojczyzny. Środki na realizację projektu pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Zgorzeleckiego i Gminy Bogatynia. Podkreśliła, że najwięcej środków finansowych otrzymuje z Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia. Szczególne podziękowania skierowała do Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza dziękując za wsparcie działalności klubu.