Wycieczki

Wycieczka na Podlasie

Wycieczka na Podlasie – dlaczego warto tam pojechać

Podlasie od wieków jest miejscem współistnienia wielu kultur, wyznań i narodowości. Bogate tradycje tego regionu wiążą się z niejedną religią wyznawaną na tych terenach. Mieszkają tu katolicy, wyznawcy prawosławia , rodziny żydowskie i muzułmanie.

Postanowiliśmy z bliska przyjrzeć się urokom Podlasia. W dniach 16- 19 maja 2016 r .członkinie klubu i sympatycy przebywali na wycieczce w niezwykle urokliwym zakątku Polski. Szlak turystyczny wiódł przez Białystok, Supraśl, Kruszyniany, Tykocin, Grabarkę i Puszczę Białowieską. Białystok, miasto o bogatej architekturze urzekło nas bogactwem zabytków, zielenią, czystością i życzliwością mieszkańców. W Białymstoku zwiedziliśmy zespół pałacowo- parkowy Branickich, najcenniejszy zabytek zwany także Wersalem Podlasia, cerkiew Świętego Mikołaja, największą w Polsce cerkiew św. Ducha, archikatedrę białostocką, Rynek Kościuszki. W Supraślu podziwialiśmy ikony w Muzeum Ikon, zwiedziliśmy cerkiew Zwiastowania NMP. W Kruszynianach warto było zobaczyć meczet i cmentarz tatarski. Zachwycająca opowieść przewodnika Dżemila o zwyczajach i obrzędach tatarskich na długo pozostanie nam w pamięci. Tykocin z kolei przybliżył nam kulturę żydowską, poznaliśmy dzieje Tykocina, zwiedziliśmy synagogę i dom talmudyczny, kościół Św. Trójcy, alumnat, pomnik Orła Białego. Na rynku naszą uwagę przykuł pomnik Stefana Czarnieckiego. Położone dwa kilometry na zachód od centrum Tykocina Pentowo, to miejsce znane przede wszystkim z walorów przyrodniczych. Na jego terenie znajduje się prawie czterdzieści gniazd bocianich. Bociany można było oglądać z wież widokowych. Piękny widok. W dalszej wędrówce zachwyciła nas Puszcza Białowieska, zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze, odbyliśmy wirtualną podróż po puszczy, odwiedziliśmy Rezerwat Pokazowy Żubrów. Żyje tu wiele gatunków zwierząt i roślin, a żubr jest jego wizytówką. Bogactwo flory i fauny stanowi klejnot w koronie przyrody Polski. Naszą turystyczną wędrówkę zakończyliśmy na Świętej Górze Grabarka niezwykłym sanktuarium zwanym „Częstochową prawosławia.”Wybudowana na wzgórzu cerkiew to cel pielgrzymki wiernych. Wokół cerkwi znajdują się krzyże intencyjne i dziękczynne składane przez pielgrzymów. Atrakcją wycieczki były również kulinaria. Zasmakowaliśmy kuchni żydowskiej, tatarskiej i polskiej w bardzo bogatej ofercie. Nasze wrażenia z wycieczki są wspaniałe i niezapomniane, urzekła nas architektura wsi i miasteczek. Podlasie to jeden z najpiękniejszych zakątków Polski, a przy tym miejsce, które zachowało wiele z tradycyjnego, odchodzącego w przeszłość, sielskiego, swojskiego krajobrazu. Podlasie to wyjątkowe miejsce na ziemi. Wróciliśmy pełni wrażeń, zmęczeni, ale zachwyceni wycieczką. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Andrzejowi Grzmielewiczowi za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogliśmy poznać niezwykły urok ściany wschodniej naszego kraju.