Zabawa z językiem polskim

I Konkurs Czytania Prozy dla Dorosłych

I Konkurs Czytania Prozy dla Dorosłych

26 listopada 2014 r. w Publicznej Bibliotece w Bogatyni odbył się I Bogatyński Konkurs  Czytania Prozy dla Dorosłych.

Popularyzacja prozy, kształcenie umiejętności pięknego czytania, dbałość o kulturę słowa ,rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa, , szukania ciekawej interpretacji utworów, to cele które przyświecały konkursowi.

W konkursie wzięło udział 14 osób. Mistrzem Pięknego Czytania Prozy dla Dorosłych został p. Jerzy Stachyra, wiceburmistrz, wyróżnienia: Jadwiga Bystrykowska, Wanda Częścik, Grażyna Fryc, Grażyna Studzińska, Danuta Ruszel,  Jadwiga Wagner. Nagrodę publiczności otrzymała Teresa Migdał. Dyplomy i nagrody książkowe były uwieńczeniem wspaniałych występów uczestników konkursu.

W przerwie obrad jurorów wystąpiła młodzież z Gimnazjum nr 1 w Bogatyni i gościnnie młodzież ze Szkoły Podstawowej w Platerówce i  z Gimnazjum we Włosieniu.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – pisała Wisława Szymborska. I taki cel przyświecał konkursowi, chwila dobrej zabawy, której dostarczyli  uczestnicy czytania prozy, przekonują, że za rok odbędzie się kolejna edycja.

Organizatorzy konkursu: Klub Nauczycielski „Izis” i Publiczna Biblioteka w Bogatyni.