Dzień Klubowicza

Dzień Klubowicza 2015

     22 października 2015 r. w restauracji „Hoker”   obchodziłyśmy klubowe święto. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni gości: Burmistrz Andrzej Grzmielewicz ,Naczelnik Iwona Czajkowska– Dżoga, Dyrektor Biblioteki Publicznej Adam Balcer, Dyrektor Oddziału Banku Zachodniego WBK Elżbieta Prądzyńska, Przewodnicząca Rady Miejskiej i Prezes Bogatyńskich Amazonek Dorota Bojakowska, Prezes Silnych Kobiet Dorota Szwedo, sympatycy klubu: Halina Sadulska, Dorota Sawicka, Sylwia Osińska, Agnieszka Milintowicz –Walczak, Danuta Brzezińska.

     Prezes klubu  opowiedziała o różnorodnych działaniach stowarzyszenia.  W stały kalendarz spotkań klubowych wpisują się takie uroczystości jak : Dzień Kobiet, Wielkanocne świętowanie, Dzień Klubowicza, Patriotyczne śpiewanie , wigilia, spotkania plenerowe, bale karnawałowe, wycieczki i wczasy. W tym roku odbędzie się już VII edycja Bogatyńskiego Dyktanda dla Dorosłych o „Złoty Kałamarz” Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, po raz drugi odbędzie się II Bogatyński Konkurs Czytanie Prozy dla Dorosłych,  odbyły się III edycje Konkursu Ładnego Pisania.

     W kalendarz działalności  klubu wpisały się też takie działania edukacyjne jak: warsztaty taneczne, warsztaty muzyczne, zajęcia rekreacyjno –rehabilitacyjne. Dzięki Bibliotece Publicznej członkinie uczestniczyły w projekcie „Spotkania z pasjami”, obecnie uczestniczą w projekcie E – motywacja, wcześniej w warsztatach komputerowych. Harmonogram działań jest tak skonstruowany, by każda z członkiń, uczestnicząc w spotkaniach , czerpała z nich przyjemność i mogła realizować swoje pasje. Warsztaty, konkursy, wycieczki, imprezy okolicznościowe składają się na całokształt pracy klubu. Podsumowując pracę klubu podziękowała gościom  za pomoc i wsparcie słowami:

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
Wtedy proste –dziękujemy –
Zawiera wszystko co chcemy wyrazić”

     Podziękowania  otrzymali: Burmistrz Andrzej Grzmielewicz, Dyrektor Biblioteki Publicznej Adam Balcer, Marta Stachyra Dyrektor BOK-u, Elżbieta Prądzyńska Dyrektor Banku Zachodniego WBK, Stowarzyszenie Silne Kobiety, Prezes  Bogatyńskich Amazonek Dorota Bojakowska, sympatycy klubu: Halina Sadulska,  Mirosław Bzowski, Agnieszka Milintowicz –Walczak, Maria Buczkowska.

     Były kwiaty i życzenia . Klub  został Honorowym  „Przyjacielem Biblioteki Publicznej w Bogatyni”. Spotkanie uatrakcyjnił występ  zespołu wokalno –tanecznego „Izis”. Program bardzo się podobał. W miłej atmosferze, przy dźwiękach muzyki, bawiliśmy się do późnych godzin.  Do tańca przygrywał zespół „Horyzont”.