Zabawa z językiem polskim

V Bogatyńskie Dyktando dla Dorosłych 2013

 

Bogatyński Mistrz Ortografii

Remigiusz Miaskiewicz

 

Dyktando 2013
Ortograficzna podróż z Julianem Tuwimem

Dyplomy zwycięzców i uczestników do odebrania w Bibliotece Publicznej w Bogatyni.

Poznaj treść dyktanda.

Tuwimowską lokomotywą wybrali się na bogatyńskie dyktando bohaterowie jego wierszy. W pociągu było mnóstwo podróżnych. W pierwszym przedziale siedział sympatyczny grubasek. Niepodobna było siedzieć o pustym brzuchu, wyjął przeto z sakwy gomółkę żółtego sera, gorzałkę bezalkoholową i kawał udźca jagnięcego. Po spożyciu licznych kalorii zapadł w drzemkę i marzył o sukcesie ortograficznym. W drugim przedziale siedział  Tralisław Tralaliński ze swoją rodziną. Chórem powtarzali tekst: „W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w Szczuczynie, piszczy pszczoła pod Pszczyną, świszcze  świerszcz pod leszczyną”. W sąsiednim przedziale zadomowiły się ptaszki, ortograficzne cudaki. Toczyły między sobą spór zajadły: ostrygojady i szczudłaki, gęsiówki i kulony,  wydrzyki i nurniki, pokrzewka i trzmielojad oraz biało–czarno-popielata białorzytka. Dołączyła do nich: makolągwa, dzierzba rudogłowa , pośmieciuszka i burzyk żółtodzioby. Spór dotyczył pisowni tytułu wiersza Juliana Tuwima ”Słówka i słufka”. W kolejnym przedziale śpiewały dwa Michały. A tekst piosenki brzmiał: „Warzy żaba smar, smar jest w garze, gar na żarze, wrze na żarze smar.”Na dodatek powstał harmider wielki, bo pan Hilary zgubił okulary .Biegał po wszystkich przedziałach, krzyczał, wrzeszczał, aż do akcji wkroczył rycerz Krzykalski. Ten to tchórz niesamowity uspokoił wszystkich histerycznym śmiechem.W końcu ruszyła ze stacji lokomotywa. A dyktando na szóstkę, na pewno,  napisze Zosia Samosia.

 

 

V Bogatyński Konkurs Ortograficzny
Dyktando dla Dorosłych
O „Złoty Kałamarz” Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

23 listopada 2013r.
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury godz. 10.30

W dniu konkursu należy wypełnić kartę zgłoszenia rejestracja o godz. 10.30  w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.

Regulamin V Bogatyńskiego Dyktanda 2013
o” Złoty Kałamarz „ Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

I Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Klub Nauczycielski i Bogatyński Ośrodek Kultury

Patronat honorowy obejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

II. Zasady uczestnictwa

1.Dyktando odbędzie się w kategorii wiekowej od 18 roku życia.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa wypełniając kartę zgłoszenia do konkursu, w dniu konkursu –rejestracja godz.10.30 -11.00

2.Zgłaszający się są zobowiązani do podania swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres, zawód, miejsce pracy.

3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych.

4. Udział w dyktandzie jest bezpłatny.

5. W dyktandzie nie mogą brać udziału poloniści.

III. Przebieg konkursu

1.Dyktando o Złoty Kałamarz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia odbędzie się

dnia 23 listopada 2013 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Godz.10,30 -11,00 rejestracja uczestników

Godz.11,00 – piszemy dyktando

Godz. 11.30 –program artystyczny

Godz.13 – ogłoszenie wyników

2. Prace poszczególnych osób będą kodowane, przed wejściem każda z osób wylosuje kartę z kodem.

3. Organizatorzy gwarantują pełną dyskrecję napisanych dyktand.

4.Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych.

5. Nie zastosowanie się do zasad regulaminu objętych punktem 4. wpływa na dyskwalifikację piszącego.

6. Do pisania dyktanda należy używać wyłącznie czarnych długopisów.

7.Dyktanda nie wolno pisać „ literami drukowanymi”.

8.Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.

9. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego..

10.Ocenie będzie podlegać także interpunkcja.

11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników.

12.Ogłoszenie wyników będzie tego samego dnia po sprawdzeniu prac konkursowych.

13. Ewentualna dogrywka odbędzie się w tym samym dniu, wgląd do własnych prac będzie możliwy po ogłoszeniu wyników.

IV Nagrody

1. Spośród uczestników wyłoniony zostanie Bogatyński Mistrz Ortografii.

2. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie Złoty Kałamarz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia oraz tytuł Bogatyńskiego Mistrza Ortografii

3. Bogatyński I Wicemistrz Ortografii- Srebrny Kałamarz i Bogatyński II Wicemistrz Ortografii – Brązowy Kałamarz.

4. Wyróżnieni, nagrody niespodzianki, wszyscy – okolicznościowe dyplomy.

5. Nagrody zostaną wręczone po sprawdzeniu prac i ewentualnej dogrywce tego samego dnia.

V. Postanowienia końcowe

1.Udział w dyktandzie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skracania, przedłużania, unieważniania dyktanda .

3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.