Zabawa z językiem polskim

II Bogatyński Konkursu Ładnego Pisania

Konkurs Ładnego Pisania – Wyniki

 

Do konkursu zgłoszono 24 prace.

Wyróżnienie otrzymały panie:

Małgorzata Przezak- Goćko i Lidia Grabowska.

Natomiast Mistrzem Bogatyńskiego Konkursu Ładnego Pisania została p. Teresa Pilipionek.

Mistrzyni otrzymała puchar, a wszystkie panie pióra firmy Parker ufundowane przez sponsorów. Wystawa prac w Bibliotece Publicznej w Bogatyni (od 2 grudnia).

Wszystkie prace konkursowe.

 

Zapraszamy młodzież ponadgimnazjalną i dorosłych mieszkańców Gminy Bogatynia do udziału w konkursie.

Prace należy składać do 15 listopada 2013 r.
w Bibliotece Publicznej w Bogatyni ( w Oddziale dla dzieci).

Regulamin

II Bogatyńskiego Konkursu Ładnego Pisania

Organizatorem jest Klub Nauczycielski w Bogatyni i Biblioteka Publiczna w Bogatyni

Cele konkursu;

– rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania piórem,

– doskonalenie pisma odręcznego,

– kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,

– rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

1.Konkurs kierowany jest do młodzieży szkól ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia

2.Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać ulubiony wiersz Juliana Tuwima.

3. Praca nie może przekraczać jednej strony A4.

4.Praca powinna być napisana piórem na gładkim, białym papierze i nie może zawierać ilustracji, ani być zbytnio stylizowana.

5.Każdy tekst powinien być podpisany ( w prawym dolnym rogu pod pracą na tej samej stronie).

6.Prace w kopertach należy dostarczyć do Publicznej Biblioteki w Bogatyni do dnia 15 listopada 2013 r.

7 Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Mistrza Ładnego Pisania oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 listopada 2013 r.w Bogatyńskim Ośrodku Kultury podczas imprezy Dyktando dla Dorosłych ( około godz. 12,30.)

8. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali nagrody

Kryteria oceny prac:

Pod względem graficznym:

a) wykorzystanie możliwości stalówki pióra przy kształtowaniu liter i zróżnicowaniu grubości kresek.

b) Zachowanie zasad liternictwa w pisowni odręcznej

c) Estetyka, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu

d) Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna

e) Samodzielność prac

Oceniane są: czytelność, estetyka,, kształt i proporcjonalność liter, konsekwencja zapisu.